Thursday, July 12, 2007

Urdu Shayari - Urdu Ghazal


Na ki hum Ne susti, Na ki hum ne masti..
Kya kuch tasawwar, Dekhai hai chusti...
Han sheencha hai hum ne...
Hai ki abyari...
Tabhi tu bani hai...
Ye payari payari...
Ye urdu shayari....
Ye Urdu shayari.

Kiya bahut jatan hai...
Khapaya ye sir hai.....
socha bahut hai...
diye apna waqt hai...
likhi hai likhawat....
phir hai sudhari...
tabhi tu bani hai...
itni payari...
ye Urdu shayari..
ye Urdu shayari.

Karo tum bhi mehnet...
hogi phir barkat...
melegi tumko phir...
mehnet ki barkat....
uthegi tumhi se....
doli kiski...
Jo hai kunwari...
kaho ge tum bhi ...
phir baten hamari...
Sachi hain Payari Payari....
Urdu Shayari...Urdu Shayari..

No comments: