Sunday, November 20, 2016

Kuch Yun Hai Zindagi......


Sawaal Zehar ka nahi tha, main tu pee gaya.....
Sawaal Zehar ka nahi tha.....main tu pee gaya.........................
...
....
.
.
.
Takleef logo ko tab hui......... jab main jee gaya.

No comments: